Tag der offenen Tür 2019

Sie sind herzlich zu unserem diesjährigen Tag der offenen Tür eingeladen. Wie jedes Jahr werden Sie an diesem Tag einen Ausschnitt aus unserem Schulleben miterleben. Dieses Jahr präsentieren wir auch unsere Oberstufe in unserem neuen Gebäude.

Sie sind herzlich zu unserem diesjährigen Tag der offenen Tür eingeladen

Erste Hürde genommen!

Unsere Schule hat sich offiziell um die Zertifizierung zur Euregioprofilschule beworben.

Erste HürdeEine Euregioprofilschule zu sein, bedeutet u.a.:

 • Den Unterricht der Nachbarsprache im Schulprogramm zu verankern, so dass den Schülerinnen und Schülern das Erlernen der Nachbarsprache ermöglicht wird.
 • Den Unterricht der Nachbarsprache mit der Zusammenarbeit von Partnerschulen so zu gestalten, dass den Schülerinnen und Schülern ein grenzüberschreitender Austausch und eine authentische Erfahrung der Zielsprache des Nachbarn ermöglicht wird.
 • Den Schülerinnen und Schülern schulische und außerschulische Aktivitäten zu bieten, um landeskundliche und kulturelle Aspekte des Nachbarlandes hautnah zu erleben.

Aufgrund unserer geographischen Lage inmitten der Euregio und dem Wissen um das vielfältige Angebot, dass diese Grenzregion für eine erfolgreiche Partizipation unserer Schülerschaft an einem geeinten Europa sowie zukünftige Lebens- und Arbeitsperspektiven bereithält, bietet die Gesamtschule Gronau, Laubstiege zahlreiche Aktivitäten an, um einen aktiven Beitrag für diese Region leisten zu können.

Wir hoffen, dass unsere Anstrengungen, die Gesamtschule bereits in der Aufbauphase für den europäischen Gedanken zu öffnen, durch eine erfolgreiche Bewerbung belohnt werden.

Also, Daumen drücken! Duimen!

"Integration kennt viele Wege"

Integration

Europa gerelateerd Schoolprogramma

 “Waar vrijheid, mensenrechten en pluralsisme zijn,

  daar is Europa!

                                                  Richard von Weizäcker

Deutsch 

I.     Europa gerelateerd Schoolprogramma

De bemiddeling en bevordering van interculturele communicatieve competenties als voorwaarde voor een succesvolle participatie van onze leerlingen aan een vreedzaam en democratisch Europa met gemeenschappelijke waarden neemt bij de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege een belangrijke positie in.

Dit valt enerzijds te verklaren door de grensgerelateerde locatie van de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege in de EUREGIO en de daarmee gepaarde directe ontmoeting met scholieren uit het Europese buurland Nederland. Anderzijds hebben wij als onderwijsinstelling als doel activiteiten in onze school de bevorderen die voor elk individu de mogelijkheid scheppen, de persoonlijke blik op de wereld te verruimen.

Onze scholieren leven in een regio die omwille van haar onmiddelbare nabijheid met Nederland door een bijzondere culturele en historische identiteit alsook diversiteit gekenmerkt is. Volgens de Europese gedachte vormt het verwerven van talen en interculturele competenties bij de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege een cruciale rol in ons schoolleven. Hiertoe behoort niet alleen de bemiddeling van de buurtaal Nederlands en de integratie van regionale en culturele aspecten van de Euregio (o.a. Borken/Overijssel), maar ook de bevordering van Europese talen als Engels, Frans, Russisch en Spaans, de organisatie en realisatie van grensoverschrijdende schooluitwisselingen en taalreizen in Europese buurlanden. Dit ruime aanbod aan activiteiten is een duidelijke bekentenis van onze school voor Europa en wil ook een steentje bijdragen aan het bewuste beleven van de Europese gedachte door onze scholieren.

Kenmerkend voor alle Europa gerelateerde activiteiten is dat ze onze scholieren…

…in staat stellen om taalkundige en intereculturele kennis op te doen voor een succesvolle communicatie tussen anderstalige culturen.

…toekomstgerichte perspectieven bieden voor de opleidings- en arbeidsmarkt en hun voorbereidt mobiel te zijn binnen en buiten de Europese grenzen.

...helpen hun eigen standpunt in te nemen in een democratisch, vreedzaam en pluralistisch Europa en zelfcritisch te kunnen reflecteren.

Zo divers als Europa zo gevarieëd zijn ook de Europa gerelateerde activiteiten bij de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege:

I.1.     Vreemde talenaanbod:

De scholengemeenschap heeft een ruim aanbod aan (moderne) vreemde talen:

 • Engels vanaf Klasse 5 (Komt ongeveer overeen met groep 7 in de basisschool in Nederland.) alsook een workshop Nederlands voor geïntereseerde kinderen.
 • Nederlands en Frans als keuzevak vanaf Klasse 6 (Komt ongeveer overeen met groep 8 in de basisschool in Nederland.)
 • Russisch, Latijn en Nederlands communicatief als optioneel keuzevak vanaf Klasse 7 (Komt ongeveer overeen met de brugklas in Nederland.)

I.2.     Tweetalige lessessies/Workshops

In het kader van de les maatschapijleer – het omvat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en politiek/ sociale wetenschappen – verwerven onze scholieren kennis in Europese buurtalen en de betreffende onderwerpen. Deze lessessies zijn tijdelijk beperkt en focuseren zich op sociale, politieke en historische gebeurtenissen die belangrijk zijn en waren voor de wording van Europa. De lessessies en/of workshops worden in het Engels gegeven. Lessessies/workshop maatschappijleer in het Nederlands worden overwogen. 

I.3.     Europese mobiliteit

De scholengemeenschap Gronau, Laubstiege verplicht zich ertoe haar scholieren talrijke mogelijkheden te bieden voor een uitwisseling met Europese buren. Teken van Europese mobiliteit zijn lesexcursies buiten de school, die sinds het schooljaar 2016/2017 worden aangeboden. Hiertoe behoren verschillende excursies van de vakschap Nederlands naar België en Nederland, die een vast deel uitmaken van de interne schoolplannen:

 • In jaar 5 (Klasse 5 / groep 7 basisschool) krijgen onze scholieren op 5 december bezoek van de Nederlandse Sint en zijn Pieten.
 • In jaar 6 (Klasse 6) nemen de scholieren in de doeltaal Nederlands deel aan een stadrally in Enschede en verkennen zo op eigen houtje hun Nederlandse buurstad.
 • De deelnemers van de cusussen Nederlands (jaar 7 en 8) leren tijdens een daguitstapje naar Nederland culturele en taalkundige aspecten van het buurland kennen. Op de reisagenda staan steden als Utrecht, Zutphen en Groningen.
 • Sinds het schooljaar 2017/2018 bestaat er een brief- en e-mailcontact met onze Nederlandse partnerschool het Twents Carmel College, Lyceumstraat in Oldenzaal. Dit uitwissilingsprogramma wordt stapsgewijs uitgebreid o.a. door een gemeenschappelijke toets in vorm van het `talendorp´.
 • Als gezamelijk aanbod bieden de vakschappen Frans en Nederlands hun cursisten de mogelijkheid aan een vierdaagse taalreis naar België deel te nemen. Ze krijgen zo de kans om een ander Europees land met de doeltalen Nederlands en Frans te verkennen. Deze excursie is ontstaan uit de ervaring dat de uiteenzetting met het thema België wel deel uitmaakt van de curricula Frans en Nederlands, maar over het algemeen tijdens de lessen nauwelijks aan bod komt. De scholengemeenschap Gronau, Laubstiege beschouwt daarom deze taalreis als een verruiming van de interculturele competentie van haar scholieren en een gelegenheid de Europese instellingen ter plaatse kennen te leren.

I.4.     Europadag en deelname aan Europese wedstrijden

Een vast onderdeel van onze schoolagenda vormt de jaarlijks plaatsvindende Europadag. Tijdens deze dag hebben onze scholieren de kans het officiële thema van de Europadag uit te diepen. In talrijke workshops en lessessies bewerken de scholieren thema’s rondom Europa alsook de Euregio. De resultaten van deze workshops worden tijdens onze jaarlijkse open deurendag gepresenteerd.

Maar ook door regelmatige deelname aan Europa gerelateerde wedstrijden hebben onze scholieren de mogelijkheid zich met Europese thema’s en probleemstellingen uiteen te zetten.

Doel van al onze activiteiten rondom Europa en de Euregio in een notendop samengevat:

 • Overwinnen van culturele en taalkundige grenzen
 • Vormen van duurzame netwerken tussen Europese jongeren
 • Bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen internationale onderwijsinstellingen

_______________________

Copyright © Gesamtschule Gronau, Laubstiege – 21.09.2019 (i.A. I. Wattieau) 

Sinterklaas kommt auch zu uns!

¯Zie ginds komt de Stoomboot…¯

SinterklaasHet is bijna weer zover! Zoals alle Nederlandse en Belgische kinderen weten, komen de Sint en zijn Pieten met de stoomboot uit Spanje aan om zijn verjaardag te vieren. Ook dit jaar steekt Sinterklaas weer de grens over en brengt een bezoek aan de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege. Op 5 december krijgen de scholieren uit groep 5 de kans om Sinterklaas en zijn helpers te ontmoeten. Zoals we de goede oude man kennen, brengt hij vast en zeker iets zoets mee! Dus beste kinderen oefen maar alvast een sinterklaasliedje.

Bald ist es wieder soweit! Wie jedes niederländische und belgische Kind weiß, kommt der Nikolaus mit dem Dampfschiff aus Spanien an, um seinen Geburtstag zu feiern. Auch dieses Jahr überquert der niederländische Nikolaus die Grenze, (Sinterklaas), um der Gesamtschule Gronau, Laubstiege einen Besuch abzustatten. Am 5. Dezember haben die Schüler aus dem Jahrgang 5 die Möglichkeit den Nikolaus und seine fleißigen Helfer (die Pieten) zu treffen. Wie wir den guten alten Mann kennen, hat er bestimmt etwas Süßes dabei. Also liebe Kinder, übt schon einmal ein Nikolauslied ein!

_________________

de vakschap Nederlands / die Fachschaft Niederländisch

Unsere Schülerinnen und Schüler waren begeistert von der FiDA!

fida

Stadtfest in Gronau

stadtfest

HURRA - jetzt geht's los!!!

Liebe neue Fünftklässler!

Wir freuen uns auf Euch und möchten Euch am Mittwoch, 28.08.2019 um 9.00 Uhr in der Mensa begrüßen!

Der 1. Schultag endet nach den ersten Unterrichtsstunden um 11.30 Uhr. Bis dahin können Eure Eltern das Starterpaket für den Lernbegleiter und die Arbeitsmappen bezahlen und Fragen im Sekretariat klären. Eltern, die Lust dazu haben, können gerne bei einer Tasse Kaffee miteinander ins Gespräch kommen.

bis bald
Frau Gerlach und Frau Steuer

 

Sommerferien

Wir wünschen allen erholsame Sommerferien. 

Wiederbeginn des Unterrichts ist am Mittwoch, 28.08.2019 um 7.50 Uhr. Die neuen Fünftklässler begrüßen wir um 9.00 Uhr!

 IMG 2561 skaliert

Schwimmwettkampf der Gronauer Schulen vom 24. Mai

Unsere Schule machte den 2. Platz in der Gesamtwertung und den 2. Platz der Jungenstaffel sowie zahlreiche vordere Platzierungen in einem stark besetzten Teilnehmerfeld.

Schwimmwettbewerb 2

2. Platz in der Gesamtbewertung beim Schwimmwettkampf der Gronauer Schulen

Schulschwimmen

Die Kinder der Utopie

Aktionsabend

Aktionsabend am 15. Mai im Cinetech Kino in Gronau

 Cover

Regie, Drehbuch, Produktion: Hubertus Siegert
Kamera: Thomas Schneider, Marcus Winterbauer, Frank Marten Pfeiffer, Michel Links
Produktion: S.U.M.O. Film
Deutschland 2019, 82 Min.

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,

wir haben erfahren, dass auch im Gronauer Kino der bewegende Dokumentarfilm DIE KINDER DER UTOPIE von Regisseur Hubertus Siegert im Rahmen eines bundesweiten Aktionsabends gezeigt wird.

Bei dem exklusiven Kino-Ereignis am 15. Mai wird DIE KINDER DER UTOPIE – der aktuelle Dokumentarfilm zum Thema Inklusion – in Form eines bundesweiten Aktionsabends in mehr als 100 Kinos überall in Deutschland zu sehen sein! Mehr als 1.000 freiwillige Unterstützer*innen haben sich angemeldet, um in einem Kino in ihrer Stadt DIE KINDER DER UTOPIE zu präsentieren und eine Gesprächsrunde zum Thema „Inklusion und Schule“ zu organisieren.

Hier in Gronau wird der Aktionsabend am 15. Mai, um 19.00 Uhr, im CINETECH gezeigt.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Gesprächsrunde zum Thema Inklusion im Kino statt. Der Aktionsabend in Gronau wird organisiert von Frau Föllmann, Inklusionskoordinatorin der Stadt Gronau.

Den Kinotrailer kann man sich schon vorher anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=nhpErQHRcfY oder man gibt einfach ‚Die Kinder der Utopie‘ ein, dann findet man den Trailer!

Der Film eröffnet eine Perspektive auf inklusive Bildung, die in der aktuellen Debatte untergeht: Was gibt uns die Schule mit für unser Leben? Und was könnte ein inklusives Bildungssystem für unsere Gesellschaft bedeuten? Diese und viele andere Fragen sollen am 15. Mai diskutiert werden. 

DIE KINDER DER UTOPIE zeigt sechs junge Erwachsene – drei mit und drei ohne Behinderung, die sich zwölf Jahre nach ihrer Grundschulzeit wiedertreffen. Schon einmal hat der Regisseur Hubertus Siegert die Mädchen und Jungen porträtiert: sein Film KLASSENLEBEN (2005) erzählte von einer Berliner Grundschulklasse, in der Kinder mit und ohne Behinderungen und mit sehr unterschiedlichen Begabungen gemeinsam lernten. Das war vor 14 Jahren noch außergewöhnlicher als heute. Nun begegnen sie sich wieder und blicken auf ihr eigenes Leben und auf das der anderen. Sie sind entschlossen, ihre Zukunft anzupacken, und sind dabei voller Träume und Zweifel – und voller Respekt füreinander. Die gemeinsame Schulzeit hat die jungen Menschen geprägt, und wir erleben, wie die Generation Y heute die Inklusion lebt. Sie sind DIE KINDER DER UTOPIE.

Hubertus Siegerts Film lädt ein, sich mit dem Thema Inklusion in der Schule aus einer neuen Perspektive zu befassen – nämlich der, was uns die Schule für unser Leben in dieser Gesellschaft mitgibt. Im Mittelpunkt stehen die Protagonist*innen mit ihren Lebensgeschichten. DIE KINDER DER UTOPIE zeigt, wie vermeintlich Stärkere und Schwächere in unserer Gesellschaft miteinander kooperieren können – sofern man ihnen die Möglichkeit dazu gibt.

Der bundesweite Aktionsabend am 15. Mai wird über die Webseite www.diekinderderutopie.de organisiert. Die Kampagne wird getragen vom Kölner Verein mittendrin e.V. Der Elternverein setzt sich seit 2006 für inklusive Bildung ein, mit unabhängiger Beratung, Netzwerkarbeit, Konzepten für Inklusion und Kampagnen zur Bewusstseinsbildung. Der mittendrin e.V. steht Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie das Kontaktformular:

Hauptförderer der Kampagne sind Aktion Mensch und das Unternehmen SAP. Weitere Unterstützer des Aktionsabends sind die Bertelsmann Stiftung, DATEV und die Randstad Stiftung.

Flyer zum Film

Wir würden uns freuen, wenn sich Schülerinnen und Schüler der oberen Jahrgänge, Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Aktionsabend beteiligen.

für ein gemeinsames Miteinander in unserer Schule gemeinsamen Lernens

 

Usch Steuer

Schulleiterin der Gesamtschule Gronau

Europatag

Neben den vielen unterrichtlichen Projekten, Plakaten und EU-Quiz haben die Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Ergänzungsstunden Technik und Schulgarten von Herrn Recker und von Herrn Schnigge einen Flaggenmast in unserem Schulgarten errichtet und eine EU-Flagge gehisst. 

Europatag

Schlagzeugunterricht aus der ersten Hand

Freiwilligendienste

Unsere Schulkleidung ist da!!!

Ihr könnt bis zum 14.06.2019 mit dem unten genannten Link Schulkleidung bestellen. Bitte vergesst nicht bis zum 19.06.2018 die Bestellungen an das in der E-Mail genannten Konto zu überweisen!

 

Nun ist es soweit und die Schülerinnen und Schüler können aus einem Angebot in einem Onlineshop verschiedene Artikel auswählen. Die Bestellung muss natürlich über Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigtem SCHWARZerfolgen. Dies ist freiwillig und es besteht keinerlei Verpflichtung.

Es war uns als Fairtrade-Schule wichtig, dass die Produkte fair produziert und aus 100% Biobaumwolle gefertigt werden. Im Eingangsbereich des Gebäude B können die Schülerinnen und Schüler sich einige Beispielartikel in einer Vitrine ansehen.

Der Vorteil für unsere Schule:

Bei jedem bestellten Artikel geht 1 EUR zu gleichen Anteilen an unseren Förderverein und die Schülervertretung (SV), damit schulische Projekte unterstützt werden können. Mit dem folgenden Link können Sie bestellen:

 

468x60

 

 

"Friday for Future" auch bei uns

Friday

Praktische Nachbarschaftshilfe beim Pilotprojekt "Taaldorp" in Oldenzaal

odenzaal1Am 1. und 2. April nahmen Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Gronau zum ersten Mal an einer mündlichen Kommunikationsprüfung, dem sogenannten Sprachendorf, in den Niederlanden teil. Die Schüler der Niederländischkurse aus dem Jahrgang 9 folgten damit einer Einladung unserer Partnerschule Twents Carmel College Lyceumstraat in Oldenzaal. Aufgabe unserer Schüler war es, vor Ort als Muttersprachler bei der Deutschprüfung zu attestieren. So schlüpften sie in die Rollen des Obers, der Verkäuferin im Bekleidungsgeschäft oder einer Kundenberaterin im Reisebüro. Die niederländischen Schüler des Twents Carmel College Lyceumstraat mussten dann bei ihren Austauschpartnern aus Gronau etwas zu Essen bestellen, Bekleidung kaufen, über mögliche Urlaubsziele sprechen aber auch über ihren Schulalltag Auskunft geben.

Die Prüfungsgespräche fanden in einem Klassenzimmer statt, das zuvor mit viel Liebe zum Detail und unter Einsatz von Requisiten zu einer möglichst authentischen Umgebung umgestaltet worden war. Auch wenn Anfangs auf beiden Seiten Nervosität herrschte, gelang es den deutschen Schülern rasch in die Rolle des Prüfers einzufinden und ihre niederländischen Altersgenossen bewältigten, die ihnen gestellten Sprechaufträge mit Bravour und stellten dabei fest, was sie alles schon in der Nachbarsprache konnten.

Mit dem Pilotprojekt Sprachendorf setzen die Fachschaft Deutsch des Twents Carmel College Lyceumstraat und die Fachschaft Niederländisch der Gesamtschule Gronau gemeinsam ein deutliches Zeichen: Sprache kommt von Sprechen, und die Beherrschung der jeweiligen Sprache des Nachbarn ermöglicht erst eine gelungene Kommunikation sowie kulturellen Austausch in der Euregio.

2

Die Idee Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Gronau als Prüfer einzusetzen ist ein weiterer Baustein im Auf- und Ausbau der 

Partnerschaft zwischen unserer Schule und dem Twents Carmel College Lyceumstraat in Oldenzaal. Bereits zuvor hatten beide Schülergruppen via E-Mail und selbstgebastelten Weihnachtskarten – in der jeweiligen Nachbarsprache - miteinander Kommuniziert.

Die Gesamtschule wird den Austausch mit dem Twents Carmel College intensivieren, sodass im nächsten Jahr unsere Niederländisch lernenden Schüler nicht nur erneut nach Oldenzaal reisen werden, sondern diesmal auch in ihrem eigenen Sprachendorf geprüft werden. – Die Fachschaft Niederländisch freut sich bereits auf einen Freundschaftsbesuch der Schüler aus Oldenzaal, der noch vor den Sommerferien stattfinden soll. Abschließend möchten wir uns ganz herzlich beim Förderverein der Gesamtschule Gronau bedanken, ohne dessen tatkräftige finanzielle Unterstützung dieses Projekt nicht realisierbar gewesen wäre.

(I. Wattieau, Vorsitzender der Fachschaft Niederländisch)

 

 

Oldenzaal

Tränengas-Schuss

Tränengas

Termine

Termine im November

01.11.2019 
Feiertag

04.11. - 15.11.2019 
Informatik-Biber-Wettbewerb

06.11.2019
Schulkonferenz 

11.11.2019 
Beratungstag

12.11. - 15.11.2019 
Sprachenfahrt Jg. 9

20.11. - 22.11.2019 
Projekttage Jg. 5- 10

23.11.2019 
Tag der offenen Tür 

25.11.2019 
Pädagogische Konferenz

 

 

 

 

 

 

Förderverein

Informationen zum Förderverein der Gesamtschule Gronau finden Sie hier.

Mensa

Die Homepage unseres neuen Mensa-Programms Kitafino finden Sie hier.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok