*** Anmeldung 2020/21 ***

Wir freuen uns auf DICH und deine Eltern! Komm gerne mit zur Anmeldung!

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

Die Anmeldewoche ist von Montag, 10.02. bis Freitag, 14.02.2020.

In allen Schulen findet die Anmeldung in der gleichen Woche statt. Es werden in der Anmeldewoche alle Anmeldungen entgegengenommen. Es gibt die Zusage der Stadt, dass der Elternwunsch auf einen Platz an der Gesamtschule berücksichtigt werden soll. Das bedeutet, dass wir bei genügend Anmeldungen auch eine sechste Klasse einrichten dürfen.

In der Woche nach der Anmeldung erhalten die Eltern oder Erziehungsberechtigten die Benachrichtigung, ob das angemeldete Kind einen Platz bekommen hat.


Anmeldezeiten:

Montag - Freitag 09.00 - 12.00  Uhr 
Dienstag und Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Anmeldeformular: pdfAnmeldebogen Schuljahr 2020/21
Bitte auch den Anmeldeschein, die Geburtsurkunde (Stammbuch), das Halbjahreszeugnis und ein Foto mitbringen!

Zusammenarbeit von Gesamtschulen und Gymnasium

zusammenarbeit

Schön und bunt

tatü wn

Unsere Kooperation mit dem Gymnasium und der Euregio-Gesamtschule Epe

koop

Gesamtschule präsentiert sich

tdot 2019

Tag der offenen Tür 2019

Sie sind herzlich zu unserem diesjährigen Tag der offenen Tür eingeladen. Wie jedes Jahr werden Sie an diesem Tag einen Ausschnitt aus unserem Schulleben miterleben. Dieses Jahr präsentieren wir auch unsere Oberstufe in unserem neuen Gebäude.

Sie sind herzlich zu unserem diesjährigen Tag der offenen Tür eingeladen

Suchtvorbegung

Suchtvorbeugung zeigt Wirkung

Informatik-Biber-Wettbewerb 2019

biberLetzten Freitag ging Deutschlands größter Informatik-Schülerwettbewerb 2019 zu Ende. Es haben aus unserer Schule genau 205 Schülerinnen und Schüler dran teilgenommen. Es haben vier Schülerinnen und Schüler den 3. Rang und 23 Schülerinnen und Schüler eine Anerkennung geholt.

Mehr Informationen findet ihr unter: https://bwinf.de/informatik-biber/ 

Erste Hürde genommen!

Unsere Schule hat sich offiziell um die Zertifizierung zur Euregioprofilschule beworben.

Erste HürdeEine Euregioprofilschule zu sein, bedeutet u.a.:

 • Den Unterricht der Nachbarsprache im Schulprogramm zu verankern, so dass den Schülerinnen und Schülern das Erlernen der Nachbarsprache ermöglicht wird.
 • Den Unterricht der Nachbarsprache mit der Zusammenarbeit von Partnerschulen so zu gestalten, dass den Schülerinnen und Schülern ein grenzüberschreitender Austausch und eine authentische Erfahrung der Zielsprache des Nachbarn ermöglicht wird.
 • Den Schülerinnen und Schülern schulische und außerschulische Aktivitäten zu bieten, um landeskundliche und kulturelle Aspekte des Nachbarlandes hautnah zu erleben.

Aufgrund unserer geographischen Lage inmitten der Euregio und dem Wissen um das vielfältige Angebot, dass diese Grenzregion für eine erfolgreiche Partizipation unserer Schülerschaft an einem geeinten Europa sowie zukünftige Lebens- und Arbeitsperspektiven bereithält, bietet die Gesamtschule Gronau, Laubstiege zahlreiche Aktivitäten an, um einen aktiven Beitrag für diese Region leisten zu können.

Wir hoffen, dass unsere Anstrengungen, die Gesamtschule bereits in der Aufbauphase für den europäischen Gedanken zu öffnen, durch eine erfolgreiche Bewerbung belohnt werden.

Also, Daumen drücken! Duimen!

"Integration kennt viele Wege"

Integration

Europa gerelateerd Schoolprogramma

 “Waar vrijheid, mensenrechten en pluralsisme zijn,

  daar is Europa!

                                                  Richard von Weizäcker

Deutsch 

I.     Europa gerelateerd Schoolprogramma

De bemiddeling en bevordering van interculturele communicatieve competenties als voorwaarde voor een succesvolle participatie van onze leerlingen aan een vreedzaam en democratisch Europa met gemeenschappelijke waarden neemt bij de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege een belangrijke positie in.

Dit valt enerzijds te verklaren door de grensgerelateerde locatie van de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege in de EUREGIO en de daarmee gepaarde directe ontmoeting met scholieren uit het Europese buurland Nederland. Anderzijds hebben wij als onderwijsinstelling als doel activiteiten in onze school de bevorderen die voor elk individu de mogelijkheid scheppen, de persoonlijke blik op de wereld te verruimen.

Onze scholieren leven in een regio die omwille van haar onmiddelbare nabijheid met Nederland door een bijzondere culturele en historische identiteit alsook diversiteit gekenmerkt is. Volgens de Europese gedachte vormt het verwerven van talen en interculturele competenties bij de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege een cruciale rol in ons schoolleven. Hiertoe behoort niet alleen de bemiddeling van de buurtaal Nederlands en de integratie van regionale en culturele aspecten van de Euregio (o.a. Borken/Overijssel), maar ook de bevordering van Europese talen als Engels, Frans, Russisch en Spaans, de organisatie en realisatie van grensoverschrijdende schooluitwisselingen en taalreizen in Europese buurlanden. Dit ruime aanbod aan activiteiten is een duidelijke bekentenis van onze school voor Europa en wil ook een steentje bijdragen aan het bewuste beleven van de Europese gedachte door onze scholieren.

Kenmerkend voor alle Europa gerelateerde activiteiten is dat ze onze scholieren…

…in staat stellen om taalkundige en intereculturele kennis op te doen voor een succesvolle communicatie tussen anderstalige culturen.

…toekomstgerichte perspectieven bieden voor de opleidings- en arbeidsmarkt en hun voorbereidt mobiel te zijn binnen en buiten de Europese grenzen.

...helpen hun eigen standpunt in te nemen in een democratisch, vreedzaam en pluralistisch Europa en zelfcritisch te kunnen reflecteren.

Zo divers als Europa zo gevarieëd zijn ook de Europa gerelateerde activiteiten bij de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege:

I.1.     Vreemde talenaanbod:

De scholengemeenschap heeft een ruim aanbod aan (moderne) vreemde talen:

 • Engels vanaf Klasse 5 (Komt ongeveer overeen met groep 7 in de basisschool in Nederland.) alsook een workshop Nederlands voor geïntereseerde kinderen.
 • Nederlands en Frans als keuzevak vanaf Klasse 6 (Komt ongeveer overeen met groep 8 in de basisschool in Nederland.)
 • Russisch, Latijn en Nederlands communicatief als optioneel keuzevak vanaf Klasse 7 (Komt ongeveer overeen met de brugklas in Nederland.)

I.2.     Tweetalige lessessies/Workshops

In het kader van de les maatschapijleer – het omvat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en politiek/ sociale wetenschappen – verwerven onze scholieren kennis in Europese buurtalen en de betreffende onderwerpen. Deze lessessies zijn tijdelijk beperkt en focuseren zich op sociale, politieke en historische gebeurtenissen die belangrijk zijn en waren voor de wording van Europa. De lessessies en/of workshops worden in het Engels gegeven. Lessessies/workshop maatschappijleer in het Nederlands worden overwogen. 

I.3.     Europese mobiliteit

De scholengemeenschap Gronau, Laubstiege verplicht zich ertoe haar scholieren talrijke mogelijkheden te bieden voor een uitwisseling met Europese buren. Teken van Europese mobiliteit zijn lesexcursies buiten de school, die sinds het schooljaar 2016/2017 worden aangeboden. Hiertoe behoren verschillende excursies van de vakschap Nederlands naar België en Nederland, die een vast deel uitmaken van de interne schoolplannen:

 • In jaar 5 (Klasse 5 / groep 7 basisschool) krijgen onze scholieren op 5 december bezoek van de Nederlandse Sint en zijn Pieten.
 • In jaar 6 (Klasse 6) nemen de scholieren in de doeltaal Nederlands deel aan een stadrally in Enschede en verkennen zo op eigen houtje hun Nederlandse buurstad.
 • De deelnemers van de cusussen Nederlands (jaar 7 en 8) leren tijdens een daguitstapje naar Nederland culturele en taalkundige aspecten van het buurland kennen. Op de reisagenda staan steden als Utrecht, Zutphen en Groningen.
 • Sinds het schooljaar 2017/2018 bestaat er een brief- en e-mailcontact met onze Nederlandse partnerschool het Twents Carmel College, Lyceumstraat in Oldenzaal. Dit uitwissilingsprogramma wordt stapsgewijs uitgebreid o.a. door een gemeenschappelijke toets in vorm van het `talendorp´.
 • Als gezamelijk aanbod bieden de vakschappen Frans en Nederlands hun cursisten de mogelijkheid aan een vierdaagse taalreis naar België deel te nemen. Ze krijgen zo de kans om een ander Europees land met de doeltalen Nederlands en Frans te verkennen. Deze excursie is ontstaan uit de ervaring dat de uiteenzetting met het thema België wel deel uitmaakt van de curricula Frans en Nederlands, maar over het algemeen tijdens de lessen nauwelijks aan bod komt. De scholengemeenschap Gronau, Laubstiege beschouwt daarom deze taalreis als een verruiming van de interculturele competentie van haar scholieren en een gelegenheid de Europese instellingen ter plaatse kennen te leren.

I.4.     Europadag en deelname aan Europese wedstrijden

Een vast onderdeel van onze schoolagenda vormt de jaarlijks plaatsvindende Europadag. Tijdens deze dag hebben onze scholieren de kans het officiële thema van de Europadag uit te diepen. In talrijke workshops en lessessies bewerken de scholieren thema’s rondom Europa alsook de Euregio. De resultaten van deze workshops worden tijdens onze jaarlijkse open deurendag gepresenteerd.

Maar ook door regelmatige deelname aan Europa gerelateerde wedstrijden hebben onze scholieren de mogelijkheid zich met Europese thema’s en probleemstellingen uiteen te zetten.

Doel van al onze activiteiten rondom Europa en de Euregio in een notendop samengevat:

 • Overwinnen van culturele en taalkundige grenzen
 • Vormen van duurzame netwerken tussen Europese jongeren
 • Bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen internationale onderwijsinstellingen

_______________________

Copyright © Gesamtschule Gronau, Laubstiege – 21.09.2019 (i.A. I. Wattieau) 

Sinterklaas kommt auch zu uns!

¯Zie ginds komt de Stoomboot…¯

SinterklaasHet is bijna weer zover! Zoals alle Nederlandse en Belgische kinderen weten, komen de Sint en zijn Pieten met de stoomboot uit Spanje aan om zijn verjaardag te vieren. Ook dit jaar steekt Sinterklaas weer de grens over en brengt een bezoek aan de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege. Op 5 december krijgen de scholieren uit groep 5 de kans om Sinterklaas en zijn helpers te ontmoeten. Zoals we de goede oude man kennen, brengt hij vast en zeker iets zoets mee! Dus beste kinderen oefen maar alvast een sinterklaasliedje.

Bald ist es wieder soweit! Wie jedes niederländische und belgische Kind weiß, kommt der Nikolaus mit dem Dampfschiff aus Spanien an, um seinen Geburtstag zu feiern. Auch dieses Jahr überquert der niederländische Nikolaus die Grenze, (Sinterklaas), um der Gesamtschule Gronau, Laubstiege einen Besuch abzustatten. Am 5. Dezember haben die Schüler aus dem Jahrgang 5 die Möglichkeit den Nikolaus und seine fleißigen Helfer (die Pieten) zu treffen. Wie wir den guten alten Mann kennen, hat er bestimmt etwas Süßes dabei. Also liebe Kinder, übt schon einmal ein Nikolauslied ein!

_________________

de vakschap Nederlands / die Fachschaft Niederländisch

Unsere Schülerinnen und Schüler waren begeistert von der FiDA!

fida

Stadtfest in Gronau

stadtfest

HURRA - jetzt geht's los!!!

Liebe neue Fünftklässler!

Wir freuen uns auf Euch und möchten Euch am Mittwoch, 28.08.2019 um 9.00 Uhr in der Mensa begrüßen!

Der 1. Schultag endet nach den ersten Unterrichtsstunden um 11.30 Uhr. Bis dahin können Eure Eltern das Starterpaket für den Lernbegleiter und die Arbeitsmappen bezahlen und Fragen im Sekretariat klären. Eltern, die Lust dazu haben, können gerne bei einer Tasse Kaffee miteinander ins Gespräch kommen.

bis bald
Frau Gerlach und Frau Steuer

 

Sommerferien

Wir wünschen allen erholsame Sommerferien. 

Wiederbeginn des Unterrichts ist am Mittwoch, 28.08.2019 um 7.50 Uhr. Die neuen Fünftklässler begrüßen wir um 9.00 Uhr!

 IMG 2561 skaliert

Schwimmwettkampf der Gronauer Schulen vom 24. Mai

Unsere Schule machte den 2. Platz in der Gesamtwertung und den 2. Platz der Jungenstaffel sowie zahlreiche vordere Platzierungen in einem stark besetzten Teilnehmerfeld.

Schwimmwettbewerb 2

2. Platz in der Gesamtbewertung beim Schwimmwettkampf der Gronauer Schulen

Schulschwimmen

Termine

Termine im Dezember

02.12. - 20.12.2019
Lerncheckphase 2

03.12.2019 
Infoveranstaltung zur Oberstufe für unsere Schülerinnen und Schüler

04.12.2019 
Infoverstanstaltung zur Oberstufe für unsere Eltern

18.12.2019 
Wandertag Jg. 9

23.12. - 06.01.2020
Weihnachtsferien

Termine im Januar

07.01.2019 
1. Schultag im neuen Jahr
 

15.01.2020 
Infoabend zur Oberstufe für externe Eltern

24.01.2020
Zeugniskonferenz

31.01.2020
Zeugnisse

Förderverein

Informationen zum Förderverein der Gesamtschule Gronau finden Sie hier.

Mensa

Die Homepage unseres neuen Mensa-Programms Kitafino finden Sie hier.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.